Saturday, May 15, 2021
Tags Sumasampalataya Ako

Tag: Sumasampalataya Ako

‘Sumasampalataya Ako’ (Panalangin Sa Banal Na Misa)

Ang Sumasampalataya Ako, o ang Kredong Apostóliko (Apostle's Creed), ay isang sinaunang panalangin na nagpapahayag ng paniniwalang Kristiyano. Bukod sa madalas itong ipinapahayag sa bawat selebrasyon...

2019 Lenten Special features stories of faith that renew, refresh, and inspire

“Sumasampalataya Ako” airs on Good Friday, April 19, 4:00 pm on ABS-CBN.

Most Read