Thursday, January 21, 2021
Tags Panalangin

Tag: Panalangin

Panalangin ng Pag-asa at Pagtitiwala sa Diyos

Panalangin ng Pag-asa at Pagtitiwala sa Diyos Diyos ko, naniniwala akong lubos na sinusubaybayan Mo ang lahat ng umaasa sa Iyo at wala na kaming...

Panalangin Para sa Pagtatanggol sa Inang Kalikasan

Panalangin Para sa Pagtatanggol sa Inang Kalikasan Mapagmahal naming Diyos, pinupuri ka namin sa Iyong mga kahanga-hangang nilikha — ang kagandahan ng kalikasan ay nagbibigay...

Panalangin Para sa Pagbangon ng Bansang Pilipinas

Panalangin Para sa Pagbangon ng Bansang Pilipinas Mapagmahal naming Ama, ngayon po ay nahaharap ang aming bansang Pilipinas sa matinding dagok na dulot ng sunud-sunod...

Panalangin Para Ipag Adya Sa Mga Kalamidad

Panalangin Para Ipag Adya Sa Mga Kalamidad Mapagmahal naming Ama, ipinagkakatiwala namin sa Iyo ang aming sarili at ang aming buong sambayanan lalo't higit sa...

Panalangin Para sa Kaluluwa ng Mahal na Yumao

Panalangin Para sa Kaluluwa ng Mahal na Yumao Panginoon, tulungan mo kami na maintindihan ang tunay na kahulugan ng kamatayan: Ito ang katapusan ng paghihirap, at...

Panalangin sa Panahon ng Kagipitan

Panalangin sa Panahon ng Kagipitan Mahal na Diyos, lumalapit po ako sa inyo ngayon dahil kailangan ko po ang inyong tulong. Wala po akong mapuntahan. Wala po...

Panalangin sa Araw ng mga Bayani

Panalangin sa Araw ng mga Bayani Panginoon, kami ay gumugunita sa pambansang araw ng mga bayaning Pilipino. Dakila ang araw na ito ng aming paglingon...

Panalangin Laban sa Panganib na Dulot ng COVID-19

ORATIO IMPERATA Laban sa Panganib na Dulot ng COVID-19 Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa Iyo sa aming pangangailangan, upang hilingin ang proteksiyon...

Isang Panalangin Para sa Ating Mga Pinuno

Panalangin Para sa Ating Mga Pinuno Mahal naming Diyos, Lahat ng kapangyarihan ay sa Iyo, ngunit binigyan Mo ng kapangyarihan ang aming mga pinuno upang kami ay...

Panalangin Para Sa Mga OFW

Panalangin Para Sa Mga OFW Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob ninyo sa amin sa araw-araw. Nagpapasalamat din po kami nang marami sa...

Most Read