Panalangin sa Araw ng mga Bayani - image  on https://www.mypope.com.ph
Tuesday, September 22, 2020
Panalangin sa Araw ng mga Bayani - image MPVisit_LEADERBOARD_728x90 on https://www.mypope.com.ph
Tags Panalangin

Tag: Panalangin

Panalangin sa Araw ng mga Bayani

Panalangin sa Araw ng mga Bayani Panginoon, kami ay gumugunita sa pambansang araw ng mga bayaning Pilipino. Dakila ang araw na ito ng aming paglingon...

Panalangin Laban sa Panganib na Dulot ng COVID-19

ORATIO IMPERATA Laban sa Panganib na Dulot ng COVID-19 Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa Iyo sa aming pangangailangan, upang hilingin ang proteksiyon...

Panalangin Para sa Kaluluwa ng Mahal na Yumao

Panalangin Para sa Kaluluwa ng Mahal na Yumao Panginoon, tulungan mo kami na maintindihan ang tunay na kahulugan ng kamatayan: Ito ang katapusan ng paghihirap, at...

Isang Panalangin Para sa Ating Mga Pinuno

Panalangin Para sa Ating Mga Pinuno Mahal naming Diyos, Lahat ng kapangyarihan ay sa Iyo, ngunit binigyan Mo ng kapangyarihan ang aming mga pinuno upang kami ay...

Panalangin Para Sa Mga OFW

Panalangin Para Sa Mga OFW Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob ninyo sa amin sa araw-araw. Nagpapasalamat din po kami nang marami sa...

Panalangin Para Sa Bayan

Panalangin Para Sa Bayan Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, tinipon mo kami sa ngalan ng iyong anak na si Hesus. Padaluyin mo sa amin ang...

Panalangin ng Pagtitiwala sa Diyos

Panalangin ng Pagtitiwala sa Diyos O Diyos, ingatan nʼyo po ako, dahil sa inyo ako nanganganlong. Kayo ang aking Panginoon. Lahat ng kabutihang nakamtan ko ay...

Panalangin Para sa Pagkakaisa, Katarungan, at Kapayapaan

Panalangin Para sa Pagkakaisa, Katarungan, at Kapayapaan O Diyos, aming Ginhawa, aming Aliw, aming Kapahingahan, kami ay tumatawag sa Iyo, sa oras ng aming paghihirap,...

Panalangin sa Umaga Bago Pumasok sa Trabaho

Panibagong linggo muli ang ating kakaharapin. Marami sa atin ang muling sasabak sa kani-kaniyang trabaho upang matustusan ang pangaraw-araw na pangangailangan ng sarili at...

Ama Namin (Panalangin ni Hesus ng Nazareth)

Batay sa paniniwalang Kristiyano, ang Ama Namin ay isang dasal na tinuro ni Hesus ng Nazareth sa kanyang mga alagad. Ang panalanging ito, na...

Most Read

5 Ways to Achieve Peace of Mind Amid the Pandemic

Six months into the pandemic, it’s clear that COVID-19 has not only had a huge impact on our physical health. The fear...

COVID-19 May Cause Heart Injuries, Studies Suggest

As of writing, there are over 961,000 individuals worldwide who have died due to the COVID-19 pandemic. In the Philippines alone, almost 5,000 people...

Stolen Sto. Niño Image Found After 32 Years

Perhaps it's by some divine providence—a centuries-old statue of the infant Jesus, affectionally referred to as Sto. Niño, which was stolen from...

LOOK: The Grid Food Market Goes Online With New ‘Virtual Food Hall’

The COVID-19 pandemic has forced a lot of food establishments to pause—or worse, permanently close down—their operations due to major losses. And in order...