Tuesday, October 26, 2021
Tags Panalangin

Tag: Panalangin

Isang Panalangin Sa Pagharap Sa Mapaghamong ‘New Normal’

Sa ating unti-unting pagharap sa 'new normal' matapos ang ilang buwang community quarantine, panibagong pagsubok na naman ang ating kakaharapin.  Habang matagal na nating ninanais...

Panalangin Laban sa Panganib na Dulot ng COVID-19

ORATIO IMPERATA Laban sa Panganib na Dulot ng COVID-19 Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa Iyo sa aming pangangailangan, upang hilingin ang proteksiyon...

Ama Namin (Panalangin ni Hesus ng Nazareth)

Batay sa paniniwalang Kristiyano, ang Ama Namin ay isang dasal na tinuro ni Hesus ng Nazareth sa kanyang mga alagad. Ang panalanging ito, na...

Panalangin Para Sa Mga OFW

Panalangin Para Sa Mga OFW Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob ninyo sa amin sa araw-araw. Nagpapasalamat din po kami nang marami sa...

Panalangin Para sa Pagkakaisa, Katarungan, at Kapayapaan

Panalangin Para sa Pagkakaisa, Katarungan, at Kapayapaan O Diyos, aming Ginhawa, aming Aliw, aming Kapahingahan, kami ay tumatawag sa Iyo, sa oras ng aming paghihirap,...

Panalangin Para Sa Bayan

Panalangin Para Sa Bayan Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, tinipon mo kami sa ngalan ng iyong anak na si Hesus. Padaluyin mo sa amin ang...

Panalangin ng Pagtitiwala sa Diyos

Panalangin ng Pagtitiwala sa Diyos O Diyos, ingatan nʼyo po ako, dahil sa inyo ako nanganganlong. Kayo ang aking Panginoon. Lahat ng kabutihang nakamtan ko ay...

Panalangin sa Umaga Bago Pumasok sa Trabaho

Panibagong linggo muli ang ating kakaharapin. Marami sa atin ang muling sasabak sa kani-kaniyang trabaho upang matustusan ang pangaraw-araw na pangangailangan ng sarili at...

Panalangin Para Sa Mga Frontliners

Hindi mahihigitan ng ating mga pasasalamat at pagbibigay-pugay ang serbisyo at sakripisyo ng ating magigiting na frontliners. Ngunit hindi ito nangangahulugan na wala na...

Panalangin ng Pagpapakumbaba sa Maykapal

Paano nga ba maging isang tunay na Kristiyano? Paano maging isang mabuting tagasunod ng Panginoon? Ang pagtanggap sa Panginoon nang bukal sa iyong looban...

Most Read