Monday, April 19, 2021
Tags Panalangin

Tag: Panalangin

Panalangin Para Sa Mga Frontliners

Hindi mahihigitan ng ating mga pasasalamat at pagbibigay-pugay ang serbisyo at sakripisyo ng ating magigiting na frontliners. Ngunit hindi ito nangangahulugan na wala na...

Panalangin ng Pagpapakumbaba sa Maykapal

Paano nga ba maging isang tunay na Kristiyano? Paano maging isang mabuting tagasunod ng Panginoon? Ang pagtanggap sa Panginoon nang bukal sa iyong looban...

Panalangin ng Pagpapatawad sa mga Nagkasala sa Atin

Hindi natin maikukubling lahat tayo ay minsan naring nagawan ng mali. Ngunit papaano nga ba tugunan ang mga ganitong pagsubok sa atin bilang isang...

Panalangin Para sa Kaligtasan ng Pamilya

Para sa mga Pilipino, ang pamilya ang pangunahing pinagkukuhanan ng lakas. Dahil sa lakas na ito, nagagawa nating suungin at harapin ang mga unos...

Panalangin ng Pag-asa at Pagtitiwala sa Diyos

Panalangin ng Pag-asa at Pagtitiwala sa Diyos Diyos ko, naniniwala akong lubos na sinusubaybayan Mo ang lahat ng umaasa sa Iyo at wala na kaming...

Panalangin Para sa Pagtatanggol sa Inang Kalikasan

Panalangin Para sa Pagtatanggol sa Inang Kalikasan Mapagmahal naming Diyos, pinupuri ka namin sa Iyong mga kahanga-hangang nilikha — ang kagandahan ng kalikasan ay nagbibigay...

Panalangin Para sa Pagbangon ng Bansang Pilipinas

Panalangin Para sa Pagbangon ng Bansang Pilipinas Mapagmahal naming Ama, ngayon po ay nahaharap ang aming bansang Pilipinas sa matinding dagok na dulot ng sunud-sunod...

Panalangin Para Ipag Adya Sa Mga Kalamidad

Panalangin Para Ipag Adya Sa Mga Kalamidad Mapagmahal naming Ama, ipinagkakatiwala namin sa Iyo ang aming sarili at ang aming buong sambayanan lalo't higit sa...

Panalangin Para sa Kaluluwa ng Mahal na Yumao

Panalangin Para sa Kaluluwa ng Mahal na Yumao Panginoon, tulungan mo kami na maintindihan ang tunay na kahulugan ng kamatayan: Ito ang katapusan ng paghihirap, at...

Panalangin sa Panahon ng Kagipitan

Panalangin sa Panahon ng Kagipitan Mahal na Diyos, lumalapit po ako sa inyo ngayon dahil kailangan ko po ang inyong tulong. Wala po akong mapuntahan. Wala po...

Most Read