Sunday, October 17, 2021
Tags Panalangin para sa bayan

Tag: Panalangin para sa bayan

Panalangin Para Sa Bayan

Panalangin Para Sa Bayan Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, tinipon mo kami sa ngalan ng iyong anak na si Hesus. Padaluyin mo sa amin ang...

Most Read