Sunday, March 7, 2021
Tags Kalamidad

Tag: Kalamidad

Panalangin Para Ipag Adya Sa Mga Kalamidad

Panalangin Para Ipag Adya Sa Mga Kalamidad Mapagmahal naming Ama, ipinagkakatiwala namin sa Iyo ang aming sarili at ang aming buong sambayanan lalo't higit sa...

Most Read