Thursday, March 4, 2021
Tags Dasal

Tag: dasal

Panalangin ng Pag-asa at Pagtitiwala sa Diyos

Panalangin ng Pag-asa at Pagtitiwala sa Diyos Diyos ko, naniniwala akong lubos na sinusubaybayan Mo ang lahat ng umaasa sa Iyo at wala na kaming...

Panalangin sa Araw ng mga Bayani

Panalangin sa Araw ng mga Bayani Panginoon, kami ay gumugunita sa pambansang araw ng mga bayaning Pilipino. Dakila ang araw na ito ng aming paglingon...

Panalangin Para Sa Bayan

Panalangin Para Sa Bayan Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, tinipon mo kami sa ngalan ng iyong anak na si Hesus. Padaluyin mo sa amin ang...

Panalangin Sa Hapag-Kainan

Isa sa mga orihinal na tradisyong Kristiyano ang pananalangin bago kumain. Ito ay bahagi na ng pang araw-araw na pamumuhay ng mga nananalig, partikular...

Ama Namin (Panalangin ni Hesus ng Nazareth)

Batay sa paniniwalang Kristiyano, ang Ama Namin ay isang dasal na tinuro ni Hesus ng Nazareth sa kanyang mga alagad. Ang panalanging ito, na...

Isang panalangin sa pagharap sa mapaghamong ‘new normal’

Sa ating unti-unting pagharap sa 'new normal' matapos ang ilang buwang community quarantine, panibagong pagsubok na naman ang ating kakaharapin.  Habang matagal na nating ninanais...

Panalangin ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin

Hindi natin maikukubling lahat tayo ay minsan naring nagawan ng mali. Ngunit papaano nga ba tugunan ang mga ganitong pagsubok sa atin bilang isang...

Most Read