Monday, October 25, 2021
Tags Ama Namin

Tag: Ama Namin

Ama Namin (Panalangin ni Hesus ng Nazareth)

Batay sa paniniwalang Kristiyano, ang Ama Namin ay isang dasal na tinuro ni Hesus ng Nazareth sa kanyang mga alagad. Ang panalanging ito, na...

Most Read