Thursday, December 2, 2021
HomePrayer of the DayPanalangin Sa Hapag-Kainan

Panalangin Sa Hapag-Kainan

Ating ugaliin ang magpasalamat sa biyayang kaloob ng Diyos.

Isa sa mga orihinal na tradisyong Kristiyano ang pananalangin bago kumain. Ito ay bahagi na ng pang araw-araw na pamumuhay ng mga nananalig, partikular na sa kulturang Pilipino kung saan higit na pinahahalagahan ang pagsasalo-salo ng pamilya sa hapag-kainan.

Normal nang kinakalakihan ng mga batang Kristiyano ang pagdarasal bago kumain. Bagaman mayroon naring iba’t-ibang bersiyon nito na nabuo sa pagdaan ng mga panahon, patuloy paring nananatili ang mensahe ng panalangin bago kumain: Ang pagpapasalamat at pagbibigay-halaga sa biyaya ng pagkain na bigay ng Diyos. (Read: An Expert’s Tip to Instilling Faith in Young Children)

Halina’t ugaliing magbigay-pugay sa biyayang kaloob ng Diyos gamit ang maiksing panalanging ito bago kumain.

Panalangin Bago Kumain

Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang nakahanda sa aming hapag-kainan. Ang mga biyayang ito ay aming pinahahalagahan sapagkat sa iyong kabutihan at kapangyarihan nagbuhat ang lahat ng mga ito.

Maraming salamat, Panginoon sa patuloy ninyong pagbibigay sa amin ng mga pagkaing aming kailangan upang maging malakas at malusog sa aming araw-araw na buhay. Maraming salamat din sa aming pagsasama-sama ngayong oras ng pagkain at nawa’y magkaroon kami ng pagkakataong muli sa susunod pang mga araw na muling magkasama-sama upang pagsaluhan ang iyong mga magagandang biyaya. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.

Panalangin mula sa Our Father sa Facebook.

Most Recent

FOLLOW US!