Panalangin Sa Hapag-Kainan - image  on https://www.mypope.com.ph
Monday, September 21, 2020
Home Prayer of the Day Panalangin Sa Hapag-Kainan

Panalangin Sa Hapag-Kainan

Ugaliing magpasalamat sa biyayang kaloob ng Diyos gamit ang maiksing panalangin bago kumain.

Isa sa mga orihinal na tradisyong Kristiyano ang pananalangin bago kumain. Ito ay bahagi na ng pang araw-araw na pamumuhay ng mga nananalig, partikular na sa kulturang Pilipino kung saan higit na pinahahalagahan ang pagsasalo-salo ng pamilya sa hapag-kainan.

Normal nang kinakalakihan ng mga batang Kristiyano ang pagdarasal bago kumain. Bagaman mayroon naring iba’t-ibang bersiyon nito na nabuo sa pagdaan ng mga panahon, patuloy paring nananatili ang mensahe ng panalangin bago kumain: Ang pagpapasalamat at pagbibigay-halaga sa biyaya ng pagkain na bigay ng Diyos. (Read: An Expert’s Tip to Instilling Faith in Young Children)

Halina’t ugaliing magbigay-pugay sa biyayang kaloob ng Diyos gamit ang maiksing panalanging ito bago kumain.

Panalangin Bago Kumain

Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang nakahanda sa aming hapag-kainan. Ang mga biyayang ito ay aming pinahahalagahan sapagkat sa iyong kabutihan at kapangyarihan nagbuhat ang lahat ng mga ito.

Maraming salamat, Panginoon sa patuloy ninyong pagbibigay sa amin ng mga pagkaing aming kailangan upang maging malakas at malusog sa aming araw-araw na buhay. Maraming salamat din sa aming pagsasama-sama ngayong oras ng pagkain at nawa’y magkaroon kami ng pagkakataong muli sa susunod pang mga araw na muling magkasama-sama upang pagsaluhan ang iyong mga magagandang biyaya. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.

Panalangin mula sa Our Father sa Facebook.

Most Recent

Pro-Life Demonstration ‘March For Life’ Confirms Date for 2021

In celebration of its 48th year, the annual March for Life will be held on January 29, 2021. The march happens annually,...

3 Recipes to Try for Pepperoni Pizza Day

Did you know that today, 20th of September, is Pepperoni Pizza Day? You read that right! People from around the world celebrate this day as...

LIST: Star Cinema Movies Available on YouTube

As we are now almost seven months into quarantine, many of our everyday activities may have already changed. Unlike our "old normal"...

7 Prayers of Enlightenment for Hopeless Situations

Prayer to God My Helper God, my Helper, I confess my inadequacy in the face of my circumstances. Come with great power and rescue me!...

FOLLOW US!