Panalangin sa Araw ng mga Bayani - image  on https://www.mypope.com.ph
Monday, September 28, 2020
Panalangin sa Araw ng mga Bayani - image MPVisit_LEADERBOARD_728x90 on https://www.mypope.com.ph
Home Prayer of the Day Panalangin sa Araw ng mga Bayani

Panalangin sa Araw ng mga Bayani

Panginoon, gabayan mo po kami upang ang mga turo ng kasaysayan ay maging ilaw ng aming pag-asa para sa bayan.

Panalangin sa Araw ng mga Bayani

Panginoon, kami ay gumugunita sa pambansang araw ng mga bayaning Pilipino. Dakila ang araw na ito ng aming paglingon sa nakaraan upang alalahanin ang mga naiambag ng bawat bayaning Pilipino na nag-alay ng kanilang buhay upang makamit namin ang kasarinlan, kapayapaan, at kaunlaran na aming tinatamasa sa kasalukuyan.

Kasiyahan mo nawa, Panginoong Maykapal, ang mga kaluluwa ng nahimlay naming mga bayani. Ipagkaloob mo po sa amin, o Panginoon, ang banal mong patnubay upang ang mga aral na binigyang buhay ng aming mga bayani ay maging inspirasyon at tularan sa mga susunod pang henerasyon.

Patuloy mong padaluyin ang dugong bayani sa ugat ng bawat Pilipino na handang makilahok, makiambag, at makiisa sa pagsulong sa magkakaugnay na mga adhikain para sa ikabubuti ng aming bayan.

Sa gitna ng aming pagdiriwang, o Panginoon, amin ding kinikilala ang mga buhay na bayani—ang mga medical workers, mga beterano, kawal, pulis, kawani, at lahat ng mga naglilingkod bayan kasama na ang mga kabataan, ang mga manggagawang Pilipino na naghahanap-buhay sa iba’t ibang panig ng mundo, ang mga gumagawa ng hakbangin sa pambansang pagkakasundo at kapayapaan, ang mga indibidwal at mga lupon na nakikilahk sa pambansang pagbabago.

O Panginoon, patuloy mo kaming gabayan ng iyong pagmamahal at karunungan upang ang mga turo ng kasaysayan ay maging ilaw ng pag-asa sa pagharap namin sa buhay ng paglilingkod sa iyo, o Diyos, at sa aming Inang Bayan. 

Lahat ng ito ay taos-puso naming ipinapanalangin sa iyo, o Diyos ng Buhay, Diyos ng Kasaysayan, at Diyos ng Tadhana. Pagpalain, iligtas, at sumagana nawa ang bawat Pilipino. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen.

Panalangin mula sa facebook.

Most Recent

Enzo Pineda, Kakai, and Baninay Bautista Recover from COVID-19

When veteran actor Christopher de Leon announced on March 17 that he had tested positive for COVID-19, he became one of the...

Panalangin kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasamang Martir

Isinilang sa Binondo, Maynila noong taong 1600, si San Lorenzo Ruiz ay kinikilala bilang pinaka-unang Pilipinong martir ng pananampalataya. Sa murang edad ay namulat na...

3 Tips to Beat Information Overload

Too much of a good thing can be bad for your health.  Take information, for instance. Thanks to accessible...

COVID-19 Pushes Celebration of 500 Years of Christianity to 2021

The COVID-19 pandemic has undoubtedly affected so many events, and the most recent of which is the quincentennial celebration of the arrival...

FOLLOW US!