Panalangin Para sa Kaligtasan ng Pamilya - image  on https://www.mypope.com.ph
Monday, September 21, 2020
Home Prayer of the Day Panalangin Para sa Kaligtasan ng Pamilya

Panalangin Para sa Kaligtasan ng Pamilya

Sa araw na ito, halina at manalangin para sa ikabubuti at kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay.

Para sa mga Pilipino, ang pamilya ang pangunahing pinagkukuhanan ng lakas. Dahil sa lakas na ito, nagagawa nating suungin at harapin ang mga unos ng buhay.  Ang pamilya rin ang nagmimistulang gabay natin sa lahat ng bagay, sila ang nag sisilbing inspirasyon natin para gumawa ng mabuti at mamuhay nang marangal. 

Sa panahong ito na ang mundo ay nababalot ng kaguluhan dulot ng epidemya, ating pagyamanin ang ating lakas at kamalayan sa tulong ng ating mga mahal sa buhay. Sa araw na ito, halina at manalangin para sa ikabubuti at kaligtasan ng bawat isa sa ating pamilya. 

Panalangin Para sa Pamilya

Ama namin, bilang mga magulang ay nais naming makatulong sa lipunan at bumuo ng isang pamilyang may takot sa Diyos at nagtuturo at gumagawa ng iyong Banal na Salita. Tulungan mo po kami upang makintal sa amin ang inyong pag-ibig at makakuha ng sapat na kaalaman at ng karunungan. Magsilbi nawa kaming mabuting halimbawa sa aming kapwa na gumagawa at sumusunod sa lahat ng inyong mga aral at kautusan. Marami pong biyaya ang aming patuloy na tinatanggap sa aming buhay kaya’t nararapat lamang na kahit sa maliit na mga paraan ay makapagdulot kami ng ngiti sa iyong kalooban.

Iligtas mo po ang aming pamilya sa anumang kapahamakan at nawa’y bigyan mo kami ng sapat na lakas ng loob at katawan upang mapaglabanan namin ang mga pagsubok na aming makakasalubong.

Magkaroon po sana kami ng pagkakaisa at ng pagtutulungan upang magampanan ang mga tungkulin sa aming kapwa, sa aming bansa, sa kapaligirang aming ginagalawan at sa mundong aming kinabibilangan. Kayo po ang aming sandigan at lubos po kaming nananampalataya sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po.

Amen.

Dasal mula kay Von Anrada

Most Recent

Hidilyn Diaz Inspires Children to Dream High With New Book About Her Life

If there’s one thing kids do best, it's using their wild imagination to dream big! And as adults, it is our great...

Prayers of the Rosary: The Glorious Mysteries

First Glorious Mystery: The Resurrection Our Lord Jesus Christ, on the third day after his passion and death, rose again in glory, victorious over death,...

6 Design Tips to Improve Wellbeing at Home

Is your home healing or hurting you? When it comes to our health, we often look for cures and causes outside our...

Pro-Life Demonstration ‘March For Life’ Confirms Date for 2021

In celebration of its 48th year, the annual March for Life will be held on January 29, 2021. The march happens annually,...

FOLLOW US!