Sunday, July 5, 2020
Home Prayer of the Day Isang panalangin sa pagharap sa mapaghamong 'new normal'

Isang panalangin sa pagharap sa mapaghamong ‘new normal’

Sa panahong ito ng krisis, sama-sama nating ipagdasal ang ating kaligtasan sa pag harap sa "new normal."

Sa ating unti-unting pagharap sa ‘new normal’ matapos ang ilang buwang community quarantine, panibagong pagsubok na naman ang ating kakaharapin. 

Habang matagal na nating ninanais na makapiling ang ating mga minamahal sa buhay, maraming bagay parin ang dapat isa alang-alang para sa kaligtasan ng lahat. (Read: Filipino doctors give tips on how to navigate the ‘new normal’ )

Sa panahon ng krisis dala ng COVID-19, sama-sama nating ipagdasal ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa pag harap sa “new normal.”

Isang Panalangin sa pagharap sa mapaghamong “new normal

Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo
para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyunan
laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay
at nakaapekto na sa sangkatauhan

Gabayan mo ang bawat isa samin
Sa pagharap sa panigangong mundong dala ng COVId-19
Nawa ay ilayo niyo kami sa sakit at panganib

Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan
at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas
Upang masugpo ang epidemyang ito.

Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan
Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman.
Ipagkaloob mo po nawa sa amin
ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa
ng kabutihan para sa lahat
at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan

Ipinapanalangin po namin ito,
sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristong Iyong anak,
na nabubuhay at naghahari
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

Amen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Recent

An Exclusive Interview with the Pope’s Female Gardener

Two kind little girls are playing with their dolls and taking a spin on the merry-go-round. They chat about their families. “My mom is a...

5 Staple Foods at Fourth of July Celebrations

The 4th of July is one of the United States' biggest celebrations and one that many look forward to every year. However, due to...

3 Uplifting Prayers to Help You Embrace Your Life Purpose

Knowing and embracing our life purpose can be quite daunting to many. For some, it is because of the uncertainties they feel about the...

Did You Know: Filipinos Used to Celebrate Independence Day on July 4

To Filipinos, June 12 is Independence Day, the day that our forefathers fought for the country's freedom from over 300 years of...

FOLLOW US!

- Advertisment -