Wednesday, October 27, 2021
Home Prayer of the Day Isang Panalangin Sa Pagharap Sa Mapaghamong 'New Normal'

Isang Panalangin Sa Pagharap Sa Mapaghamong ‘New Normal’

Sa panahong ito ng krisis, sama-sama nating ipagdasal ang ating kaligtasan sa pag harap sa "new normal."

Sa ating unti-unting pagharap sa ‘new normal’ matapos ang ilang buwang community quarantine, panibagong pagsubok na naman ang ating kakaharapin. 

Habang matagal na nating ninanais na makapiling ang ating mga minamahal sa buhay, maraming bagay parin ang dapat isa alang-alang para sa kaligtasan ng lahat. (Read: Filipino doctors give tips on how to navigate the ‘new normal’ )

Sa panahon ng krisis dala ng COVID-19, sama-sama nating ipagdasal ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa pag harap sa “new normal.”

Isang Panalangin sa Pagharap sa Mapaghamong “New Normal

Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo
para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyunan
laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay
at nakaapekto na sa sangkatauhan

Gabayan mo ang bawat isa samin
Sa pagharap sa panigangong mundong dala ng COVId-19
Nawa ay ilayo niyo kami sa sakit at panganib

Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan
at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas
Upang masugpo ang epidemyang ito.

Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan
Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman.
Ipagkaloob mo po nawa sa amin
ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa
ng kabutihan para sa lahat
at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan

Ipinapanalangin po namin ito,
sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristong Iyong anak,
na nabubuhay at naghahari
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

Amen

Most Recent

FOLLOW US!