Panalangin Para Sa Mga OFW - image  on https://www.mypope.com.ph
Tuesday, September 22, 2020
Panalangin Para Sa Mga OFW - image MPVisit_LEADERBOARD_728x90 on https://www.mypope.com.ph
Home Prayer of the Day Panalangin Para Sa Mga OFW

Panalangin Para Sa Mga OFW

Panginoon, gabayan at protektahan ninyo nawa ang mga kababayan namin na nasa ibang bansa.

Panalangin Para Sa Mga OFW

Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob ninyo sa amin sa araw-araw. Nagpapasalamat din po kami nang marami sa bawat araw na lumipas na kami po ay iyong ginabayan.

Hinihiling po namin na lagi po ninyo kaming alalayan sa pang araw-araw at ilayo po ninyo kami sa kapahamakan. Palagi po sana ninyong gabayan ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa aming piling. Mula sa aming Lolo, Lola, Tatay, Nanay, mga kapatid, asawa, mga anak, at iba pang mga kapamilya, nawa’y patuloy po sana ninyong silang bigyan ng malulusog na pangangatawan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Sila lang po ang aming mga inspirasyon upang patuloy naming himukin ang aming mga pangarap sa buhay.

Ipinapanalangin din po namin na inyong gabayan ang lahat ng mga kababayan naming naiipit sa kanilang lugar tulad na lang po sa Middle East, Asia, Europe, at sa lahat po ng panig ng mundo na kinabibilangan ng mga overseas Filipino workers o OFW. Patuloy ninyo po silang protektahan mula sa panganib na dala ng pandemyang COVID-19 at iba pang napipintong kalamidad. Nawa’y matapos na po ang pag-kakagulo sa mga lugar na kanilang kinabibilangan.

Patuloy po sana ninyo kaming bigyan ng lakas upang malabanan po namin ang mga pagsubok sa buhay. Basbasan po sana ninyo ang aming bansang Pilipinas na maging maunlad ang ekonomiya at maging ang aming pamahalaan upang makabalik na po ang mga mahal naming OFW sa kanilang bansang sinilangan. 

Patawarin po ninyo ang aming mga pagkakasala kung kami man po ay nakagawa ng kasalanan na labag sa iyong mga utos. Nangangako po kami na magbabagong buhay at iiwasan po namin ang mga maling gawain upang maging karapatdapat sa inyong harapan. Gagampanan po namin nang maayos ang aming gawain sa inyong pangalan.

Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus, Amen.

Ang orihinal na bersyon ng panalangin na ito ay makikita sa buhayofw2010-2015.blogspot.com.

Most Recent

3 YouTube Channels for Yoga at Home

The quarantine period is the perfect time to take a deep breath, relax, and get back on track on your fitness journey....

6 Prayers to Help You Overcome Burnout

Burnout can happen to anyone. Whether we like it or not, each of us, at some point in our lives, will feel tired and...

5 Ways to Achieve Peace of Mind Amid the Pandemic

Six months into the pandemic, it’s clear that COVID-19 has not only had a huge impact on our physical health. The fear...

COVID-19 May Cause Heart Injuries, Studies Suggest

As of writing, there are over 961,000 individuals worldwide who have died due to the COVID-19 pandemic. In the Philippines alone, almost 5,000 people...

FOLLOW US!