Tuesday, August 11, 2020
Panalangin sa panahon ng COVID-19 - image MPVisit_LEADERBOARD_728x90 on https://www.mypope.com.ph
Home Prayer of the Day Panalangin sa panahon ng COVID-19

Panalangin sa panahon ng COVID-19

Sa araw na ito, ating ipagdasal ang mga taong nakaratay sa ospital dahil sa COVID-19

Dahil sa wala pang gamot na natutuklasan laban sa sakit, ang coronavirus pandemic ay patuloy na nagdudulot ng kalungkutan sa buong mundo. Hindi lamang sa mga taong ayaw mahawa nito, ngunit lalo na sa mga  pasyenteng nakaratay sa mga ospital.

Ayon kay Howie Severino, isang batikang newscaster na nakaranas ng COVID-19, ang sakit na ito ay isa sa mga “most stigmatized and loneliest in human history.”

Hindi man natin maaring lapitan ang mga pasyenteng nasa opital sa mga panahong ito, maari parin nating ipadama ang ating pag suporta at galak sa kanilang paggaling sa pamamagitan ng dasal.

Panalangin sa panahon ng COVID-19

Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, batid naming tapat Ka sa Iyong mga pangako. Hindi Mo kami iiwan, ni pababayaan man.

Ngayung kami po ay kumakaharap sa isang pandaigdig na krisis kaugnay ng paglaganap ng virus na COVID-19, kami po ay nagpapakumbaba at sumasamong Iyong dinggin ang aming mga panalangin.

Inilalapit po namin ang mga taong nagkaroon ng karamdaman dahil sa virus na ito. Sila po nawa ay agaran Mong pagalingin, ang kanilang lakas ay iyong panumbalikin.

Protektahan Mo po ang mga nars, ang mga doktor at ang iba pang mga taong nangangalaga sa mga may karamdaman, bigyan Mo po sila ng malakas na pangangatawan upang hindi sila dapuan ng anumang sakit.

Palakasin Mo po sila sa mga panahong sila ay pagod na at aliwin sa mga panahong sila ay pinanghihinaan na ng loob.

Bigyan Mo po ng katalinuhan at kaliwanagan ng isip ang mga namumuno sa aming bansa. Tulungan Mo po silang magpasya nang naaayon sa Iyong kalooban, alang-alang sa ikabubuti ng nakararami.

Lingapin Mo po ang aming mga kababayang nawalan ng mga hanapbuhay. Maabot po nawa sila ng tulong at maitawid nawa nila ang kanilang araw-araw na ikabubuhay.

Nagpapasalamat po kami sa mga taong patuloy Mong ginagamit upang magpa-abot ng tulong sa mga pinaka nangangailangan sa iba’t-ibang kaparaanan. Ikaw na po ang bahalang magpala sa kanila.

Gayundin sa mga taong patuloy na nagdadala ng mga serbisyong kailangan namin habang kami ay nananatili sa loob ng aming mga tahanan, ingatan Mo po sila.

Dalangin po namin ang Iyong pagkilos upang ang pagkalat ng virus na ito ay tuluyan nang mapigil.

Sa lalong madaling panahon, ang aming panalangin ay matuklasan na ang lunas sa sakit na ito.

Amin pong inilalagak sa Iyo ang aming mga alalahanin at pagkabalisa. Sapagkat Ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng kapanatagan at kapayapaan, anuman ang nangyayari sa aming kapaligiran.

Sa Iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming sambahayan, ang aming mga kababayan, at ang aming bansang Pilipinas.

Ito po ang aming taimtim na dalangin,
Amen.

Most Recent

5 Must-Watch Movies Starring Elijah Canlas

The Philippines’ rising star Elijah Canlas bagged the best actor award at the recently concluded 17th Asian Film Festival in Rome, Italy. 

A Prayer on the Feast Day of Saint Clare of Assisi

Born Chiara Offreduccio, Clare of Assisi is an Italian saint who has made history by being one of the first followers of Saint Francis...

LIST: The Quirkiest Name Suggestions For Pasig City’s COVID-19 Laboratory

For months now, Pasig City has been at the forefront of good governance, especially in the response to COVID-19 crisis. For one,...

Finally! Muji Now Has an Online Store!

The new school year is set to start on August 24 amid the COVID-19 pandemic according to the Department of Education. Though there are...

FOLLOW US!