Panalangin kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasamang Martir - image  on https://www.mypope.com.ph
Thursday, October 29, 2020
Panalangin kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasamang Martir - image MPVisit_LEADERBOARD_728x90 on https://www.mypope.com.ph
Home Prayer of the Day Panalangin kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasamang Martir

Panalangin kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasamang Martir

Sa kaniyang Araw ng Pista, ating hingin ang panalangin at gabay ni San Lorenzo Ruiz.

Isinilang sa Binondo, Maynila noong taong 1600, si San Lorenzo Ruiz ay kinikilala bilang pinaka-unang Pilipinong martir ng pananampalataya.

Sa murang edad ay namulat na si Lorenzo sa relihiyong Katoliko. Naging sakristan siya ng mga paring Dominico sa simbahan ng Binondo, at nang tumanda ay nagkaroon ng dalawang anak na lalaki at isang babae.

Sa taong 1636, napilitang umalis si Lorenzo ng Pilipinas at tumakas patungong Japan nang dahil sa isang bintang. Kasama niya sa kaniyang paglalakbay ang apat na Paring Dominico at isang laykong Hapon. Ngunit dahil pinag-uusig ang mga Katoliko sa nasabing bansa, hindi kalaunan ay nahuli ng mga sundalong Hapon si Lorenzo at ang kanyang mga kasama.

Sa kulungan at kahindik-hindi na pagdurusa ang pinagdaanan nila Lorenzo sa kamay ng mga Hapon. Ngunit dahil sa kaniyang matibay na pananampalataya ay tiniis itong lahat ni Lorenzo. Nanindigan siya na kailanman ay hindi niya tatalikuran ang kanyang pananampalataya at winika ang mga katagang, “Ako’y handang mamatay alang-alang sa Diyos at kung may libong buhay man lang ako, ihahandog ko rin sa Kanya.” (Basahin: Panalangin ng Pagtitiwala sa Diyos)

panalangin-kay-san-lorenzo-ruiz-at-mga-kasamang-martir
San Lorenzo Ruiz and Companions by Rafael del Casal (Photo from Pintakasi Blogger)

Noong Setyembre 28, 1637, namatay si Lorenzo sa pagpapahirap. Siya at ang kanyang mga kasamang martir ay ipinahayag na mga santo ni Papa Juan Pablo II noong Oktubre 18, 1987. Ang kanilang Araw ng Pista ay pinagdiriwang tuwing ika-28 ng Setyembre.

Panalangin kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasamang Martir

Amang Mapagmahal, ang Iyong Anak na si Hesukristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa tao.

Inakay rin ng mapagpala Mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang Mabuting Balita ng Kaligtasan.

Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami’y maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin Mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi:

(Banggitin ang mga kahilingan)

Kaisa ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen.

SAN LORENZO RUIZ AT MGA KASAMA, IPANALANGIN MO KAMI!

Panalangin mula sa Facebook.

Most Recent

Here’s What to Expect From Nadine Lustre’s ‘Wildest Dreams’ Album

Nadine Lustre’s debut album is here! Well, almost. The actress-singer is just days away from releasing her debut album Wildest Dreams under...

5 Prayers for Enemies to Make Peace

A Prayer for Wisdom to Rightfully Rebuke God of Heaven’s Armies, You are my strength and my refuge. When I am attacked by enemies, I...

‘Cemeteries Will Be Closed From October 29 to November 4’ – IATF

Because of the COVID-19 pandemic, many events got postponed, celebrations canceled, and occasions celebrated differently. And now, just like how graduation rites were done...

Here’s a List of PH Tourist Destinations Now Open to Travelers

As the government continues to gradually ease on lockdown restrictions in the country, several tourist spots have reopened—but still subject to health...

FOLLOW US!